VÅRE RØRLEGGERTJENESTER

Tegning og prosjektering

For et vellykket og gjennomført sluttresultat er det essensielt med god prosjektering og planlegging. Grenrør AS stiller med høy kompetanse i hele byggefasen. Fra tegning og prosjektering, til utførelse og ferdigstilling. Vi vet hvilke lover, regler og forskrifter man må ta hensyn til. Involver oss på et tidlig tidspunkt!

Sanitæranlegg

Grenrør AS leverer komplette sanitæranlegg for private og bedrifter. Skal du bygge nytt, eller ønsker du å modernisere et eksisterende eldre anlegg? Vi utfører jobben fra A til Å, gjennomtenkt og effektivt.

Energianlegg

Vi bistår med installasjon og innregulering av kjøle-, varme,- og energianlegg. Med vår hjelp oppnår du en jevn temperatur og effektivisert energiforbruk. Vi hjelper deg med å etablere et nytt anlegg, eller å rehabilitere eksisterende energianlegg.

Sprinkleranlegg

Et godt sprinkleranlegg kan være forskjellen på tap av store verdier, og i verste fall liv. Grenrør AS tar på seg ansvaret for hele prosessen, fra befaring til ferdig installert produkt. Trenger du en servicepartner? Vi hjelper deg å holde sprinkleranlegget vedlike.

Service og vedlikehold

Regelmessig service og vedlikehold er en viktig del av et stabilt system som yter optimalt hele året. Vi utfører service på alt av sanitæranlegg og rørsystem.

Vi tilbyr også rehabilitering av våtrom. Skal du pusse opp badet, eller fornye deler av badet? Vi hjelper deg gjerne fra et tidlig tidspunkt, og bidrar med vår erfaring og gode løsninger.

TV-inspeksjon røranlegg

Vi har utstyr til å utføre tv-inspeksjon av alle typer rør.  Med riktig utstyr avdekker vi hvor en eventuell lekkasje har oppstått eller hvor det tett. Holder det med en effektiv rørspyling, eller må røret erstattes? Vi finner hvor problemet ligger.

Utvendig vann og avløpsledninger

Grenrør AS tar oppdrag med nye anlegg og utskifting av eksisterende utvendig vann og avløpsledninger, vi innehar lang erfaring på området og innehar ADK sertifisering for VA- anlegg.

Totalrehabilitering baderom

Ønsker du å bygge drømmebadet? Vi tar på oss hele jobben, og river eksisterende vegger, fliser, inventar og gulv, og bygger badet slik du alltid har drømt om. Spør oss gjerne om gode råd, vi har lang erfaring på området, og har alltid praktiske løsninger på lur. 

Høytrykk og slamsuging

Sliter du med tette avløp? Da kan det være nødvendig med vår kompetanse innen høytrykk og slamsuging. Vi spyler tette avløp, og rengjører kummer og åpner tette rør, og utfører grundig TV-inspeksjon av røranlegg.

Kjerneboring

Ved bruk av kjerneboring greier vi å skjære gjennom harde materialer som mur, betong og stein. Dette er ofte nødvendig ved installasjon av varmepumper og ved legging av rør.